Haberler

TJK 2018 Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecek 

 

Kulübümüz 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşecektir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Türkiye Jokey Kulübü’nün Yeni Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belli olacağı 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemle birlikte 24-25 Şubat (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda saat 10.30’da gerçekleştirilecektir. Genel Kurulda, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelikleri yanı sıra Asli Üyelik için de seçim yapılacaktır.

 

TJK Asli Üyelerinin oylarıyla seçilecek olan Yönetim Kurulu Başkanlığı için, Serdal Adalı, Cüneyt Çalıcıoğlu ve Yasin Kadri Ekinci adaylıklarını açıkladılar.

 

 

TJK Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği için müracaat eden adayların listesi de belli oldu.

 


GÜNDEM

1.Gün – Saat 10:30

 

 1. Toplantı yeter sayısı tutanağının okunması ve açılış,
 2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
 3. Genel Kurul zabıtlarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
 4. Türkiye Jokey Kulübü Derneği, Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi ile Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesi’nin 2017 yılı çalışma dönemine ilişkin,

4.1) Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması ve görüşülmesi,

4.2) Denetçiler Kurulu denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,

4.3) Yönetim Kurulu’nun ibrası,

 1. Asli Üyelerin giriş ve yıllık ödenti tutarlarının belirlenmesi,
 2. Karacabey Tarım İşletmesi ile Kulübümüz arasında Karacabey Pansiyon Hara arazisinin 20 (yirmi) yıllık kullanım hakkının Kulübümüze verilmesine yönelik imzalanmış ve  süresi 22.09.2018 tarihinde son bulacak olan protokolün  uzatılması konusunun değerlendirilmesi,
 1. 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 1. ve 5. maddeleri uyarınca at yarışları düzenleme ve bu yarışlar üzerinden müşterek bahis kabul etme hak ve yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne devrine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kulübümüz arasında imzalanan sözleşmenin “Yükümlülükler ile fesih ve devre ilişkin’’ hususlar başlıklı 10.maddesine istinaden; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, “taşınır-taşınmaz mallar, emlak ve tesisler, aynı maksat ve gayelere tahsis edilmek üzere devir işlemlerinin yapılması’’ içerikli göndermiş olduğu 02.01.2018 tarih 2 sayılı yazısının değerlendirilmesi,
 2. Kulübümüz üyesi Sayın Sadettin Sükan’a teşekkür şilti verilmesi talebinin değerlendirilmesi,

 

 1. Gün –  Saat 10:30

Dernek Organları için,

 1. Başkan ve altı asıl üye ile beş yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,
 2. Denetçiler Kurulu’nun üç asıl ve üç yedek üyesi’nin üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,
 3. Disiplin Kurulu’nun beş asıl ve üç yedek üyesi’nin en az beş yıllık Asli Üyeler arasından üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,
 4. Asli Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu’nca reddedilen başvuru sahipleri hakkında gizli oylama yapılması,
 5. Dilek ve öneriler,
 6. Kapanış.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir